AI osaksi yrityksenne järjestelmiä

Suuret kielimallit (LLM) ovat valloittaneet maailman. OpenAI:n GPT-mallit kehittyvät ja paranevat jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla, ja markkinoille on tullut useita kilpailevia malleja. Vaikka kielimallit kehittyvät, ne rajoittuvat vain saatavilla olevaan tietoon, johon ne on koulutettu. Mikä tahansa luottamuksellinen tieto pysyy kielimallien ulottumattomissa, ja siksi, vaikka ChatGPT on vaikuttava, se ei pysty vastaamaan kysymyksiin, jotka koskevat yrityksesi dataa.

Yrityksen datan ja sovellusten integroimiseksi tarvitaan ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat tämän yhteyden. Pareto rakentaa agentteja jotka laajentavat generatiivisen AI:n kyvykkyyksiä.  Yhdistettynä viimeisimpiin kielimalleihin agentit mahdollistavat yritykselle oleellisen tiedon, datan ja toimintojen toteuttamisen.

Teknologian uudistumissykli on todella nopea, ja voittavat ratkaisut ovat sellaisia, jotka pystyvät ottamaan käyttöön uusimmat kielimallien versiot saumattomasti (esimerkiksi GPT3.5 -> GPT4 -> GPT4o), eivätkä ole sidottuja tiettyyn teknologiaan.

McKinsey on arvioinut, että generatiivinen tekoäly voi lisätä 13 miljardia Suomen bruttokansantuotteseen - tämän mahdollistaminen vaatii niin ohjelmistoasiantuntemusta kuin yrityksien liiketoiminnan uudelleenmiettimistä.

AIVO - Pareton AI-ohjelmistoalusta

AIVO on Pareton kehittämä ohjelmistoalusta, joka laajentaa generatiivisen AI:n toiminnallisuuksia ja mahdollistaa yrityksen oman datan käyttämisen tietoturvallisesti. AIVO mahdollistaa yritykselle kyvyn hyötyä aina uusimmista AI-mallien kehityksestä. AIVO integroituu sulavasti osaksi yrityksen omaa toimintaympäristöä. AIVOa on jo hyödynnetty mm. koulutusalalla ja prosessiteollisuudessa.

AIVOn kehitystä ovat ohjanneet neljä keskeistä tavoitetta

Käyttää uusimpia ja parhaita malleja, jotka eivät ole muuten helposti saatavilla.

Käyttää uusimpia ja parhaita malleja, jotka eivät ole muuten helposti saatavilla.

Laajentaa kaupallisten kielimallien toiminnallisuutta agenteilla.

Laajentaa kaupallisten kielimallien toiminnallisuutta agenteilla.

Hyödyntää yrityksen omaa dataa tietoturvallisesti ja yksityisesti.

Hyödyntää yrityksen omaa dataa tietoturvallisesti ja yksityisesti.

Parantaa kielimallien heikkouksia, kuten hallusinointeja ja kontekstin puutteita.

Parantaa kielimallien heikkouksia, kuten hallusinointeja ja kontekstin puutteita.

Integroimalla AIVO osaksi yrityksenne toimintaa, tavoitteemme on saavuttaa vähintään 20 %:n parannus asiantuntijoiden tuottavuudessa.

Eri integrointivaihtoehtoja ovat

1.

Integroidaan osaksi olemassaolevaa käyttöliittymää, sovellusta tai prosessia

1.

Integroidaan osaksi olemassaolevaa käyttöliittymää, sovellusta tai prosessia

2.

Oma, uusi käyttöliittymä

2.

Oma, uusi käyttöliittymä

3.

Laajennos ChatGPT käyttöliittymään

3.

Laajennos ChatGPT käyttöliittymään

Aluksi yrityksellä on todennäköisesti useita tehtäväkohtaisia tekoälyagentteja, jotka myöhemmin muodostavat keskusteluyhteyksiä ja pyytävät toisiltaan erikoistuneita palveluita. Tässä yhteydessä on tärkeää keskittyä datan tarjoamiseen, ei älykkyyden lisäämiseen, koska kielimallit kehittyvät nopeasti ja räätälöidyt älykkyysratkaisut vanhenevat nopeasti.

Pareton asiantuntijoilla

Pareton asiantuntijoilla

on syvällinen teollisten prosessien ymmärrys ja generatiivisen tekoälyn osaaminen, mikä auttaa meitä ratkaisemaan asiakkaidemme ongelmat tehokkaasti. Parempia tuloksia saavutetaan, kun käyttötapaukset määritellään selkeästi ja tarkasti sen sijaan, että yritetään ratkaista kaikkea tekoälyn avulla. 

AIVO arkkitehtuuri

Pareto on luonut AIVO viitekehyksen jotta AI toimintoja laajennetaan agenteilla jotka voivat tehdä hakuja yrityksen data rajapinnasta ilman tarvettas siirtää koko dokumenttia tai tiedostoa AI:lle. Tämä mahdollistaa suorittamaan täsmällisiä ja yrityksen liiketoiminnalle tärkeitä tehtäviä täsmätyökaluilla ja samalla hyötymään generatiivisen AI:n kognitiivisesta kyvykkyydestä.

AI-laajennoksiin kuuluu datalähteiden laajentamista, datan laadun parantamista sekä tietoturvallisuudesta huolehtiminen.

Mihin generatiivista AI:ta käytetään?

Ohjelmistokehityksen apuna

Yrityksen design-järjestelmiin

Koodin kirjoittamiseen ja optimointiin

Koodikantojen ylläpitoon ja dokumentaatioon

Ohjelmistokehityksen apuna

Yrityksen design-järjestelmiin

Koodin kirjoittamiseen ja optimointiin

Koodikantojen ylläpitoon ja dokumentaatioon

Ohjelmistokehityksen apuna

Yrityksen design-järjestelmiin

Koodin kirjoittamiseen ja optimointiin

Koodikantojen ylläpitoon ja dokumentaatioon

Markkinointi ja asiakaspalvelu

Sisällöntuotanto ja copywriting

Chatbotit ja virtuaaliset avustajat

Asiakaspalautteen analysointi ja käsittely

Markkinointi ja asiakaspalvelu

Sisällöntuotanto ja copywriting

Chatbotit ja virtuaaliset avustajat

Asiakaspalautteen analysointi ja käsittely

Markkinointi ja asiakaspalvelu

Sisällöntuotanto ja copywriting

Chatbotit ja virtuaaliset avustajat

Asiakaspalautteen analysointi ja käsittely

Automaatio ja prosessien optimointi

Toistuvien tehtävien automatisointi

Agentit monitoroivat ja reagoivat dataan

Poikkeamien havaitseminen

Automaatio ja prosessien optimointi

Toistuvien tehtävien automatisointi

Agentit monitoroivat ja reagoivat dataan

Poikkeamien havaitseminen

Automaatio ja prosessien optimointi

Toistuvien tehtävien automatisointi

Agentit monitoroivat ja reagoivat dataan

Poikkeamien havaitseminen

Data-analyysi ja raportointi

Datan käsittely ja visualisointi

Ennusteiden ja trendien tunnistamineni

Multimodaalinen havainnointi ja analyysi

Data-analyysi ja raportointi

Datan käsittely ja visualisointi

Ennusteiden ja trendien tunnistamineni

Multimodaalinen havainnointi ja analyysi

Data-analyysi ja raportointi

Datan käsittely ja visualisointi

Ennusteiden ja trendien tunnistamineni

Multimodaalinen havainnointi ja analyysi

Tuotekehitys ja innovaatiot

Uusien ideoiden ja konseptien generointi

Prototyyppien suunnittelu ja testaus

Käyttäjäkokemuksen parantaminen

Tuotekehitys ja innovaatiot

Uusien ideoiden ja konseptien generointi

Prototyyppien suunnittelu ja testaus

Käyttäjäkokemuksen parantaminen

Tuotekehitys ja innovaatiot

Uusien ideoiden ja konseptien generointi

Prototyyppien suunnittelu ja testaus

Käyttäjäkokemuksen parantaminen

Henkilöstöhallinto ja rekrytointi

CV:iden analysointi ja generointi

Työntekijöiden kehityssuunnitelmat

Koulutuksen personointi

Henkilöstöhallinto ja rekrytointi

CV:iden analysointi ja generointi

Työntekijöiden kehityssuunnitelmat

Koulutuksen personointi

Henkilöstöhallinto ja rekrytointi

CV:iden analysointi ja generointi

Työntekijöiden kehityssuunnitelmat

Koulutuksen personointi

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Datan määrä jatkaa eksponentiaalista kasvuaan: 90 % kaikesta maailman datasta on luotu viimeisten kahden vuoden aikana. Generatiivisen tekoälyn kyvykkyys kasvaa datan määrän, laskentatehon ja parempien algoritmien myötä. Saatavilla olevan datan määrä ja laatu ovat tekoälyn arvontuotannon tärkeimmät tekijät. Toiseksi tärkein tekijä on organisaation laaja osaaminen ja kokemus tekoälyn hyödyntämisessä koko operatiivisen toiminnan ajan.

Generatiivinen tekoäly mullistaa kaiken. Se on jo sijoittunut parhaaseen 10 prosenttiin tietyissä substanssi- ja älykkyystesteissä. Tekoäly tulee väistämättä muuttamaan perusteellisesti jokaisen toimialan. On olemassa näyttöä siitä, että generatiivinen tekoäly kehittyy yleistyökaluksi lähes kaikkiin digitaalisiin tehtäviin. Elämme myös tekoälyn muovautuvuuden aikaa ja meillä on moraalinen velvollisuus kehittää ohjelmistoja eettisesti. 

Otetaan AI hyötykäyttöön yrityksellesi. Ota yhteyttä.

Juha Latvala

Toimitusjohtaja

juha.latvala@paretosoftware.fi

+358 40 807 3939

Pareto Software Oy

Åkerlundinkatu 11 A

33100 Tampere


© 2023 Pareto Software

Pareto Software Oy

Åkerlundinkatu 11 A

33100 Tampere


© 2023 Pareto Software

Pareto Software Oy

Åkerlundinkatu 11 A

33100 Tampere


© 2023 Pareto Software